Thursday, September 18, 2008

tentang 5LIMA5 perkara [I]

Dari Hatim al-Asom:
"Terburu-buru itu termasuk sifat syaitan, kecuali pada lima tempat, maka itu termasuk dalam sunnah Rasulullah S.A.W.
  1. memberi makan tetamu, apabila ia datang berkunjung
  2. menyiapkan perkuburan mayat, apabila telah mati
  3. mengahwinkan anak perempuan, apabila cukup umur
  4. membayar hutang, apabila telah sampai masanya
  5. bertaubat dari dosa, apabila telah melakukannya

No comments: